Nuteistųjų ir asmenų grįžusių iš įkalinimo įstaigos socialinė, psichologinė, priklausomybės ligų reabilitacija ir reintegracija į visuomenę bei darbo rinką

Kodėl “Garstyčios grūdas”

Morkaus 4, 26-32 Jis kalbėjo: „Su Dievo karalyste yra kaip su žmogumi, beriančiu dirvon sėklą. Ar jis miega ar keliasi, ar naktį ar dieną, sėkla dygsta ir auga, jam nežinant kaip. Juk žemė savaime duoda vaisių: pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusį grūdą varpoje. Derliui prinokus, žmogus tuojau ima pjautuvą, nes pjūtis atėjo”. Jėzus dar sakė: „Su kuo galima palyginti Dievo karalystę? Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji kaip garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon. Jis yra mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visus augalus ir išleidžia plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai”.

VIEŠPATIES AŠAROS

Kas ašaras šitas išbarstė?

Kam pervėrė širdį kiaurai?

Kas meilę turys begalinę ,

Nor gelbėti sielas nūnai?

Tai Viešpaties ašaros šitos

ir širdį Jam sopa dėl to,

kai žūstantys ieško pagalbos,

ar bus kas už juos pakovos?

Ar bus kas aukos ką brangiausio!?…

gyvenimus savo už tuos,

kurių sielos tamsybėj juodžiausioj

ir protai nematę šviesos.

Už tuos, kurių dvasią sutraiškė,

kalėjimų „mėsmalė“ ta

ir tuos kas alkoholį „naikina“,

bet fiasko patyrė…, gana!

Štai… mažytis „Garstyčios grūdelis“

nor kristi į dirvą… ir mirt…,

kad šaknį tvirčiausią išleidęs,

užaugt…, šakom „dangų paremt“.

Palaistyk „Garstyčios grūdelį“ !

Nuvykite varnas juodas!

Paremkit jo liauną stiebelį!

Pakelkit nuleistas šakas.

Ateis…, atsisės jo pavėsį,

visi, kam apsunko našta,

kam jėgos išseko kovoti su „vėju“,

… „kraujuoja“ širdis sužeista.

Susuks šakose lizdus paukščiai,

giesmes nuostabiausiais giedos,

pakils giesmės tos į padangę,

toli, vai toli nuplasnos.

Aut. Stefanija Kondrotienė

MŪSŲ KOMANDA

TURI VIZIJĄ: tapti geriausiais paslaugų teikėjais Lietuvos įkalinimo įstaigose.
 Stefanija Kondrotienė

Stefanija Kondrotienė

Vienintelė steigėja, direktorė tel. (+370) 620 99150

 Gitana Steponavičienė

Gitana Steponavičienė

Psichologė, tel. (+370) 673 04322

 Jaunius Mincevičius

Jaunius Mincevičius

Socialinis darbuotojas, tel. (+370) 606 98557

 Julius Bakšys

Julius Bakšys

Staliaus profesijos mokytojas, tel. (+370) 616 59729

 Vytas Šilanskas

Vytas Šilanskas

Stalius mentorius, tel. (+370) 615 86901

 Sigutė Sapiegaitė

Sigutė Sapiegaitė

Direktorės asistentė, tel. (+370) 629 66940

 Rita Papečkienė

Rita Papečkienė

Įdarbinimo konsultantė, tel. (+370) 614 43131

 Rasa Matiženok

Rasa Matiženok

Socialinė darbuotoja, tel. (+370) 682 18132

NAUJIENOS

29 Trečiadienis Apr 2015 Mokymai kalėjime

Antrasis projekto partnerių susitikimas vyko Prahoje 2016 metų kovo mėnesį. Susitikime dalyvavo visos projekte dalyvaujančios organizacijos: Edukos (SK), Slawek Foundation (PL), RUBIKON Centrum (CZ), Váltó-Sáv Alapítvány (HU) ir Garstyčios Grūdas (LT).Susitikimo programoje dalyvavo po du kiekvienos organizacijos atstovus.

4-o Dolný Kubín 22-23.02.2017
3-o Warsaw 28-29.09.2016

2-o susitikimo santrauka
1-as naujienlaiškisKalėjimas, Reintegracija, Švietimas. Mokymai padedantys integruotis į visuomenę ir darbo rinką, asmenims, kurie yra įkalinti arba paleisti iš įkalinimo įstaigos”. Tarptautinio susitikimo ir seminaro brošiūra – santrauka.

Nuo 2015-10-30 esame partneriai vykdant PRE-project „Kalėjimas, Reintegracija, Švietimas. Mokymai padedantys integruotis į visuomenę ir darbo rinką, asmenims kurie yra įkalinti arba paleisti iš įkalinimo įstaigos” (15/KA2AE/13563); http://www.preproject.hu/ kartu su pareiškėju iš Vengrijos Váltó-sávAlapítvány(Change-Lanes Foundation) ir partneriais EDUKOS iš Slovakijos; Rubikon Centrum iš Čekijos ir Slawek Foundation iš Lenkijos.

------------------------------------------------------------------------------

Nuo 2015-09-21 dienos esame partneriai vykdant “Erasmus+” Europos starteginės partnerystės projektą “European framework of Competencies for Community Professionals in Gang Environments” kartu su pareiškėju iš Portugalijos fondu “O’SECULO” ir kitais partneriais iš Europos šalių : 1. Inovatyvios kalėjimų sistemos (IPS) – Portugalija; 2. Skatinimo mokytis visą gyvenimą centras (CPIP) – Rumunija; 3. Regioninis socialinės integracijos ir žmogaus socialinės raidos centras (CRIS-DU AREOPAGUS)- Rumunija; 4. VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras (PPKC) – Lietuva; 5. Universdita degli Studi di Sassari (UNISS) – Italija; 6. Instituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES – Private – No Profit) – Italija.

Daugiau apie projektą The European Framework of Competences for Community Professionals in Gang Environments


                                       FrameGang PLAKATAS-POSTER
                                       FRAME-GANG SANTRAUKA-SUMMARY
                                       SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ TYRIMO STUDIJOS ATASKAITA
                                       PARAMEDIKŲ DACUM studijos ATASKAITA
                                       First meeting of project partners
                                       Second project meeting Kaunas Lithuania May 3-4 201

                                       Projekto internetinis puslapis:  http://www.framegang.org/

14 Pirmadienis Spt 2014 Kas turi ”KAM” …, ištvers bet kokį ”KAIP”. Frydrichas Nyčė

VEIKLOS

Mūsų tikėjimas, vertybės ir filosofija

Viešpats (Biblija – Mt. 7,6) mokina:
“Neduokite to, kas šventa, šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais kojomis jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų”.

Todėl savo žinių, laiko ir pinigų nešvaistome bet kam, o aukojame tiems, kurie yra “ištroškę” naujo gyvenimo ir tikrų pokyčių.

(Biblija – Jok. 2: 14,17,18) pasakyta:
„Ką padeda, mylimieji broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, o neturi darbų? …jei jis neturi darbų, yra savyje miręs… Bet kas pasakys: Tu turi tikėjimą, o aš turiu darbus“. Parodyk man savo tikėjimą be darbų, tai aš tau savo darbais parodysiu tikėjimą. Tu tiki, kad vienas yra Dievas, Gerai darai! Net velniai tiki ir dreba. Bet ar nori žinoti, niekingas žmogau, kad tikėjimas be darbų yra nepaveikus?“
Todėl mes stengiamės gyventi ir dirbti taip, kad mūsų tikėjimo darbai, mums palikus šią Žemės laikiną buveinę, pasiektų Amžinybę nesudegdami Viešpaties ištyrimo ugnyje.

METODAI

Psichoterapiniai gydymo metodai

 • Edukacija (auklėjimas , švietimas, lavinimas) :

- Visuomeniniai, bendražmogiški bei šeimyniniai santykiai.

- Psichologija.

- Krikščioniška dorovė ir gyvenimo būdas.

- Priklausomybės.

- Užkrečiamų ligų prevencija.

 • Grupinė psichoterapija.
 • Individuali psichoterapija ir konsultavimas.
 • Savarankiškas darbas su savimi: autoterapija, 12-os žingsnių programa.
 • Video filmų ir mokomosios dokumentikos demonstravimas.
 • Meno terapija.
 • Kompiuterinio raštingumo mokymas.
 • Teisinio raštingumo mokymas.
 • Anglų kalbos mokymas.
 • Darbinė – kūrybinė terapija.
 • Profesinė mentorystės.
 • Šeimos narių konsultavimas.
 • Neformalus mokymas.
 • Formalus mokymas.
 • Fizinio aktyvumo skatinimas.

ATKRYČIO PREVENCIJA

Paskaitų ciklas

 • NARKOMANIJOS PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS.
 • SUAUGĘ ALKOHOLIKŲ VAIKAI
 • ATKRYTIS.
 • ATKRYČIO SIMPTOMŲ SĄRAŠAS.
 • SUSITVARKYMO SU ATKRYČIU PLANAVIMAS.
 • LĖTINIS ABSTINENCIJOS SINDROMAS.
 • LĖTINIO ABSTINENCIJOS SINDROMO (LAS) EIGA.
 • LAS SIMPTOMŲ SUVALDYMAS.
 • BLAIVĖJIMO PROCESAS.
 • PAVOJINGOS SITUACIJOS.
 • BŪDAI SUSITVARKYTI SU PAVOJINGOMIS SITUACIJOMIS.
 • NARKOTIKŲ ALKIS IR BŪDAI SU JUO SUSITVARKYTI.
 • KAIP PASAKYTI NE.
 • NEBLAIVIOS SITUACIJOS.
 • KONFRONTACIJA.
 • MITAI APIE BLAIVĖJIMĄ IR ATKRYTĮ.
 • KAS TRUKDO, KAS PADEDA BLAIVĖJIMUI
Žinios+gyvenimo įgūdžiai+nuostatos ir vertybės

VEIKLOS NUMATYTOS ĮSTATUOSE

 • Teikti labdarą socialiai remtiniems asmenims (grįžusiems iš įkalinimo įstaigų, alkoholikams, narkomanams, benamiams), asocialioms moterims su nepilnamečiais vaikais, turint tikslą keisti jų gyvenimo būdą. Remti socialiai remtinas nuteistųjų, alkoholikų bei narkomanų šeimas.
 • Teikti socialinę ir psichologinę pagalbą ikiteisminio ir teisminio proceso metu asmenims įtariamiems padarius nusikaltimą, kai jiems yra taikyta kardomoji priemonė suėmimas (tardymo izoliatoriuje) ir kai jiems nėra taikyta kardomoji priemonė suėmimas, kiek tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir poįstatyminiams aktams, be to reikiamais atvejais gavus leidimus, turint tikslą keisti įtariamųjų gyvenimo būdą.
 • Įstatymų nustatyta tvarka kurti ir remti reabilitacijos, reintegracijos ir dienos centrus asmenims:

- įtariamiems padarius nusikaltimą;

- nuteistiesiems;

- grįžusiems iš įkalinimo įstaigų;

- alkoholikams, narkomanams;

- benamiams, valkataujantiems;

- socialiai remtiniems asmenims;

- asocialioms moterims su nepilnamečiais vaikais.

 • Įstatymų bei poįstatyminių aktų nustatyta tvarka kurti ir remti pensionatus vienišiems senyvo amžiaus žmonėms, kurie dėl įkalinimo prarado gyvenamąjį būstą ir ryšį su artimaisiais.
 • Vykdyti socialinės, psichologinės bei priklausomybės ligų reabilitacijos programas nuteistiesiems bei skatinti juos dalyvauti reabilitacijos programose. Padėti įrengti patalpas reabilitaciniam darbui su nuteistaisiais įkalinimo įstaigose.
 • Teikti socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą bei vykdyti asmeninę reabilitacijos programą nuteistiesiems įkalinimo įstaigose, aprūpinant juos darbu ar kūrybine veikla pagal jų sugebėjimus ir poreikius, gavus pataisos namų direktoriaus sutikimą.
 • Įstatymų bei poįstatyminių aktų nustatyta tvarka, bendradarbiaujant su įkalinimo įstaigomis, kurti ilgalaikės socialinės, psichologinės bei priklausomybės ligų reabilitacijos centrus nuteistiesiems įkalinimo įstaigose, atskirose patalpose nuo visų nuteistųjų.
 • Plėtoti švietėjišką veiklą apie alkoholio ir narkotikų įtaką nusikalstamumui, tam naudojant visas įmanomas žiniasklaidos priemones. Vykdyti neformalų suaugusiųjų švietimą.
 • Padėti reabilitantams reintegruotis į visuomenę, susirasti gyvenamąją vietą bei darbą. Rūpintis reabilitantų šeimyninių santykių atstatymu.

ĮVYKDYTI PROJEKTAI

„Naujo gyvenimo pradžia už grotų“

2006.04.03 iki 2006.12.31

Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės reabilitacija ir integracija į visuomenę – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


„Naujo gyvenimo pradžia už grotų”

2006.04.01 iki 2006.12.31

Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyrius


„Naujo gyvenimo pradžia už grotų“

2007.03.22 iki 2007.12.31

Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės reabilitacija ir integracija į visuomenę- Socialinės apsaugos ir darbo ministerija


„Naujo gyvenimo pradžia už grotų“

2007.04 -2007.12

Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 2008 metų priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės


„Naujo gyvenimo pradžia už grotų“

2007.04 – 2007.12

Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondas


„Naujo gyvenimo pradžia už grotų“

2008.03.27 – 2008 12.15

Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2004–2008 metų programos įgyvendinimo 2008 metų priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės


„Naujo gyvenimo pradžia už grotų“

2008.05.01 – 2008.12.31

Kauno miesto bendruomenių centrų, jaunimo ir su jaunimu dirbančių nevyriausybinių organizacijų iniciatyvų ir veiklos projektų, nevyriausybinių organizacijų teikiamų socialinių paslaugų finansavimo iš Kauno miesto nevyriausybinių organizacijų rėmimo fondas


„Būk saugus ir apsaugok kitus“

2010.03.01 – 2010.10.31

Jungtinių tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro mažųjų dotacijų programa įgyvendinama XEE/J20 projekto „ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Estijos, Latvijos ir Lietuvos kalinimo įstaigose“ rėmuose.


„Psichologinės, socialinės pagalbos nuteistiesiems teikimas“ Projekto VP1-1.3-SADM-02-K-01-036

2009.03.09 – 2011.03.31

2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės ,,Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“

2009-2011 m. įgyvendino projektą ir sukūrė nuteistųjų integracijos į visuomenę "programą:

file:///F:/ES%20PROJEKTAS%202009-2011/Svetaine/Svetaine%201/titulinis.html


ŽIV/AIDS prevencija ir sveikatos rizikos mažinimas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams Alytaus pataisos namuose

2011.03.01 iki 2011.05.31

Jungtinių tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro mažųjų dotacijų programa įgyvendinama XEE/J20 projekto „ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų bei jų priežiūra Estijos, Latvijos ir Lietuvos kalinimo įstaigose“ rėmuose.


Organizacijoms, aktyviai dalyvaujančioms paraiškos Globaliam fondui kovai su AIDS, tuberkulioze ir maliarija rengimo veikloje

2011.09.19 iki 2011.12.15

UNODC finansinė parama


Europos Sąjungos fondo finansuojamas projektas „Kelias, tiesa ir gyvenimas“ VP1-1.3-SADM-02-K-03-023 įgyvendintas 2012.07.12 – 2015-11-30.

Projekte dalyvavo 55 Alytaus pataisos namų nuteistieji sergantys priklausomybės ligomis ir dalyvaujantys psichosocialinės reabilitacijos programoje reabilitacijos centre “OAZĖ”. 12 asmenų išėjusių iš įkalinimo įstaigos tęsė projekto veiklas reintegracijos centre “IŠĖJIMAS”.

Priemonė - socialinė rizika ir socialiai atskirti asmenys į darbo rinką. "Žmogiškųjų išteklių plėtros programa, finansuojama Europos socialinio fondo -. 324 826, - eurų.


VYKDOMI PROJEKTAI

Nuo 2015-09-01 esame partneriai vykdant PRE-project Prison, Reintegration, Education. Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention (15/KA2AE/13563); http://www.preproject.hu/ kartu su pareiškėju iš Vengrijos Váltó-sávAlapítvány(Change-Lanes Foundation) ir partneriais EDUKOS iš Slovakijos; Rubikon Centrum iš Cekijos ir Slawek Foundation iš Lenkijos.


Nuo 2015-09-01 dienos esame partneriai vykdant “Erasmus+” Europos starteginės partnerystės projektą “European framework of Competencies for Community Professionals in Gang Environments” kartu su pareiškėju iš Portugalijos fondu “O’SECULO” ir kitais partneriais iš Europos šalių : 1. Inovatyvios kalėjimų sistemos (IPS) – Portugalija; 2. Skatinimo mokytis visą gyvenimą centras (CPIP) – Rumunija; 3. Regioninis socialinės integracijos ir žmogaus socialinės raidos centras (CRIS-DU AREOPAGUS)- Rumunija; 4. VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras (PPKC) – Lietuva; 5. Universdita degli Studi di Sassari (UNISS) – Italija; 6. Instituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES – Private – No Profit) – Italija.

Daugiau apie projektą The European Framework of Competences for Community Professionals in Gang Environments


SĖKMĖS ISTORIJOS

RĖMĖJAI

DĖKOJAME MŪSŲ RĖMĖJAMS

už paramą įgyvendinant užsibrėžtus tikslus:

Gyventojų pajamų mokesčio 2% paskyrę asmenys

PROJEKTŲ RĖMĖJAI

TAPTI RĖMĖJU

Jūs galite paremti Labdaros ir paramos fondą “Garstyčios grūdas“, skirdami iki 2% Jūsų mokamo fizinių asmenų pajamų mokesčio.

Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymas sudaro galimybę teikti paramą neatvėrus piniginės. Nuo 2004 m. kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 % valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali skirti pasirinktai organizacijai. Jums tai nieko nekainuoja. Jus tiesiog galite pareikšti savo valią, t.y. nuspręsti kam jūs skirsite savo pajamų mokesčio dalį.

Kaip pateikti prašymą?

– užpildytus ir pasirašytus prašymus iki š.m. gegužės mėn. 1 d. pristatyti į bet kurį mokesčių inspekcijos skyrių. Prašymų formas taip pat rasite mokesčių inspekcijoje.

– jūs taip pat galite patys užpildyti reikiamą prašymą per internetinę bankininkystę prie VMI deklaracijų.

Jei manote, kad mūsų darbas vertas didesnės jūsų paramos, mes džiaugsminga ir atvira širdimi priimsime ją. Paramą galite pervesti patys į banko sąskaitą pageidaujamą sumą nurodydami paramos tikslą, už ką mes būsime nuoširdžiai dėkingi ir pateiksime jums ataskaitą apie tų pinigų panaudojimą.

Mūsų rekvizitai:

Labdaros ir paramos fondas „Garstyčios grūdas“

Įmonės kodas -195779271

Kalniečių g. 188-15, Kaunas, LT-50110

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT26 7044 0600 0489 6772

AB SEB bankas, kodas 70440

Paramą galite teikti ne tik finansinę, bet ir visokią kitokią, kaip: baldais, buities priemonėmis, rūbais, buitine technika ir viskuo kas tik žmogui reikalinga gyvenime.

VIETA ŽEMĖLAPIS
54°44'43.1"N 23°55'21.5"E
Kaimynų g. 5, Išlaužas, Prienų raj.

MŪSŲ KONTAKTAI

Labdaros ir paramos fondas “Garstyčios grūdas”

 • Įmonės kodas 195779271
 • Fondo vienintelė steigėja: Stefa Kondrotienė
 • Buveinės adresas: Kalniečių g. 188-15, Kaunas, LT-50110
 • Kontaktinis adresas: Kaimynų g. 5, Išlaužas, Prienų r. LT-59303
 • Priklausomybės ligų reabilitacijos centras “OAZĖ” Alytaus pataisos namų 5 lokaliniame sektoriuje.Ulonų g. 8A, LT-62505 Alytus
 • Asmenų grįžusių iš įkalinimo įstaigos reintegracijos centras “IŠĖJIMAS” – Kaimynų g. 5, Išlaužas, Prienų r. LT-59303
 • Direktorė – Stefa Kondrotienė – 8 620 99150 („Bitė“);
 • Fiksuoto ryšio ("TEO") tel. Nr.: 8 319 48567
 • El.paštas: garstyciosgrudas@gmail.com

Jei norite gauti daugiau informacijos, užpildykite šią formą. Mes susisieksime su Jumis kaip įmanoma greičiau.

(370) 620 99150
info@grudas.com
Kaimynų g. 5, Išlaužas, Prienų raj. Lietuva
Веб-портал JooMix.